OPSTANAK ZAŠTIĆENIH VRSTA

Ovaj blog je nastao kao potreba da se na jednom mestu opišu više tema,a akcenat se stavlja na zaštitu prirode,životinja i ljudi.

Pokušaćemo u mesecima koji predstoje da vam iz naše obimne arhive prikažemo što više članaka iz širokog spektra tema koje će obrađivati:

Važnost očuvanja jedinstvenih ekosistema,životinjskih i biljnih vrsta koje izumiru ili su ugrožene na neki drugi način,lepote nesvakidašnjih prirodnih mesta,opisati neke interesantne vste koje nisu ugrožene kao i druge životinje koje se u Srbiji nepravdeno istrebljuju na svakom koraku(a neverovatno važne za ravnotežu u prirodi) kao što su zmije i vukovi.

I na kraju teme koje se tiču nas ljudi: kako da promenimo svoje ponašanje prema prirodi,drugim živim bićima u flori i fauni ali i prema nama samima.

Važnost borbe protiv rasizma,nacionalizma,verske netrpeljivosti,psiho-fizičkog nasilja u porodici i drugih vidova zlostavljanja,mržnje,ratnih sukoba,omalovažavanja žena,osoba ometenih u razvoju i dr.

Potrebna nam je mudrost,požrtvovanost i zelja za učenjem,zato su inspiracija za buduće tekstove upravo ljudi koji su to imali:Mahatma Gandi,Stiv Irvin i Čarls Darvin ali i naš Jovan-Joca Memedović.

Vreme je da shvatimo da smo deo prirode,da od nje zavisimo i od suživota sa svim njenim stanovnicima koji imaju jednaka prava na život,koji osećaju bol,patnju,ljubav,radost...baš kao i ljudi.

od autora bloga:Aleksandar Šaca Latovljević

Pratite nas i na našoj FB stranici:
https://www.facebook.com/Opstanak-zaštićenih-vrsta-220224764820117/

Sigurna Kuća (II deo)

amlramzes | 25 Novembar, 2011 18:01

Rezultati istraživanja i statistike...  

...objavljene u Srbiji, kao i podaci SOS službi govore o nasilju u porodici kao široko rasprostranjenoj pojavi. Prema istraživanju Viktimološkog društva (2002.) svaka treća žena (30,6%) doživi fizički napad od nekog člana porodice, dok se svakoj četvrtoj (26,3%) preti nasiljem. U 27% slučajeva radi se o ponovljenom fizičkom nasilju nad ženom.

 

Prema navedenom istraživanju, 50,1% ispitanica zna za slučajeve nasilja u drugim porodicama, dok 26,9% nije sigurno u svoja saznanja. Što se tiče razloga koji se navode za neprijavljivanje policiji, najveći procenat ispitanica, njih 37% navodi kao razlog da poslednji napad nije bio toliko ozbiljan da bi zahtevao intervenciju policije; 35,6% je izjavilo da ih je bilo sramota; u 14,4% razlog je bio strah od mogućeg ponovljenog nasilja, a svega 2,4% je navelo da nije znalo kako to da učini.

U porodicama u kojima jedan od bračnih partnera trpi nasilje, nasilju su često izložena i deca. Ona su, prema zvaničnim statistikama, i najčešće žrtve porodičnog nasilja. U 50-70% domaćinstava sa decom u kojima je prisutno porodično nasilje, deca su takode zlostavljana.

Ozbiljnost problema je utoliko veća jer se nasilje u porodici, preko dece kao svedoka, reprodukuje dalje. Tako, imamo situaciju da su 73% muškaraca nasilnika kao deca bili zlostavljani. Od dece koja su bila svedoci porodičnog nasilja, 60% dečaka su eventualni nasilnici, dok 50% devojaka postaju žrtve.

Iz intervjua koji su vođeni sa decom, istraživači su otkrili da gotovo svi mogu vrlo detaljno opisati brojne detalje nasilnog ponašanja svojih roditelja, za koje očevi i majke nisu ni bili svesni da su deca bili svedoci.

Nasilje u porodici je sveprisutan problem...

...i prateća tamna strana porodice otkad ona postoji. Ali, sve do 70-ih godina dvadesetog veka posmatrano je kao isključivo porodični problem. Tek od nedavno su ovi problemi postali predmet interesovanja nauke, briga brojnih društvenih i državnih institucija, a naročito, nevladinih organizacija koje su porodičnom nasilju pristupile kao jednom od najdrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava.

Ženski pokreti su tokom osamdesetih izvršili snažan pritisak i ispoljili zahteve za radikalno drugačijim pristupom u rešavanju ovog problema. Svojim praktičnim delovanjem na zaštitu žena i dece, organizovanjem feminističkih istraživanja i medijskim kampanjama, ženske grupe su širom sveta učinile veoma mnogo na njegovoj vidljivosti.  

Poslednjih decenija je nasilje u porodici postalo predmet interesovanja nauke i praktičnog rada psihologa, sociologa, pravnika, psihijatara, socijalnih radnika, pedagoga i dr. Značajnija institucionalna reakcija koja je usledila tek u poslednjih desetak godina, sama po sebi nije bila dovoljna, a ni adekvatna u pogledu pristupa ovom problemu. Pored multidisciplinarnosti u razumevanju problema, neophodna je dobra organizovanost i povezanost različitih institucija, što podrazumeva stvaranje mreže vladinih i nevladinih institucija u pružanju psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja.

Takođe, potrebna je adekvatna krivično-pravna regulativa i procedura u sankcionisanju počinioca nasilja.

Saveti

Šta možeš da uradiš?

- pozovi policiju - 92

- pozovi hitnu pomoć - 94

- pozovi prijatelje

- pozovi roditelje

- idi kod lekara i pribavi potvrdu o nanetim povredama

- obrati se Centru za socijalni rad

- pozovi Sigurnu kuću u Kragujevcu - 065/ 612 04 90

- pozovi Sigurnu kuću u Smederevu - 062/ 60 80 80

Šta je nasilje?

NASILJE = MOĆ, KONTROLA

NASILJE je...

...kada te tuče

...kada te šamara

...kada te čupa za kosu

...kada ti uvrće ruku

Izađi iz nasilja

NASILJE je...

...kada on kontroliše šta radiš

...kada ti on bira prijatelje

...kada prati tvoje kretanje

...kada uvek ide sa tobom

...kada viče i psuje

...kada lomi stvari

...kada te kritikuje

...kada ti preti

...kada te vređa

...kada te omalovažava

...kada te ponižava

...kada te prisiljava da govoriš ono što on želi da čuje

...kada on donosi važne odluke

...kada on donosi odliku umesto tebe

...kada te ucenjuje

...kada želi da bude pitan za sve što radiš

...kada traži da mu predaš platu

...kada traži da napustiš posao

...kada ti daje novac na kašičicu

...kada ti pretura po stvarima

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb