OPSTANAK ZAŠTIĆENIH VRSTA

Ovaj blog je nastao kao potreba da se na jednom mestu opišu više tema,a akcenat se stavlja na zaštitu prirode,životinja i ljudi.

Pokušaćemo u mesecima koji predstoje da vam iz naše obimne arhive prikažemo što više članaka iz širokog spektra tema koje će obrađivati:

Važnost očuvanja jedinstvenih ekosistema,životinjskih i biljnih vrsta koje izumiru ili su ugrožene na neki drugi način,lepote nesvakidašnjih prirodnih mesta,opisati neke interesantne vste koje nisu ugrožene kao i druge životinje koje se u Srbiji nepravdeno istrebljuju na svakom koraku(a neverovatno važne za ravnotežu u prirodi) kao što su zmije i vukovi.

I na kraju teme koje se tiču nas ljudi: kako da promenimo svoje ponašanje prema prirodi,drugim živim bićima u flori i fauni ali i prema nama samima.

Važnost borbe protiv rasizma,nacionalizma,verske netrpeljivosti,psiho-fizičkog nasilja u porodici i drugih vidova zlostavljanja,mržnje,ratnih sukoba,omalovažavanja žena,osoba ometenih u razvoju i dr.

Potrebna nam je mudrost,požrtvovanost i zelja za učenjem,zato su inspiracija za buduće tekstove upravo ljudi koji su to imali:Mahatma Gandi,Stiv Irvin i Čarls Darvin ali i naš Jovan-Joca Memedović.

Vreme je da shvatimo da smo deo prirode,da od nje zavisimo i od suživota sa svim njenim stanovnicima koji imaju jednaka prava na život,koji osećaju bol,patnju,ljubav,radost...baš kao i ljudi.

od autora bloga:Aleksandar Šaca Latovljević

Pratite nas i na našoj FB stranici:
https://www.facebook.com/Opstanak-zaštićenih-vrsta-220224764820117/

Romska i deca sa Invaliditetom

amlramzes | 26 Novembar, 2011 18:56

 

Zajednički program za inkluziju Roma i marginalizovanih grupa kroz obrazovanje

Zajednički program za inkluziju Roma i marginalizovanih grupa kroz obrazovanje podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Danskog Crvenog krsta i Španskog Crvenog krsta, realizuje se i kroz saradnju sa UNICEF-om  i nevladinom organizacijom ``Pomoć Deci``.

Osnovni cilj zajedničkog programa je da doprinese realizaciji 2. Milenijumskog cilja razvoja - Postići univerzalnost osnovnog obrazovanja - do 2015. godine osigurati da sva deca, devojčice i dečaci podjednako, budu u mogućnosti da dovrše svoje osnovno obrazovanje.

Zajednički program obuhvata dva projekta:

    Projekat "Podrška romskoj i marginalizovanoj deci u obrazovanju"

    Projekat "Podrška deci i mladim osobama sa invaliditetom"

Projekat „Podrška romskoj i marginalizovanoj deci u obrazovanju"

Projekat "Podrška romskoj i deci iz marginalizovanih grupa u obrazovanju" je deo programa psihosocijalne podrške Crvenog krsta Srbije, koji je počeo da se realizuje 2002. godine. Opšti cilj ovog projekta je da obezbedi uključivanje romske i marginalizovane dece u obrazovni sistem i omogući kontinuitet njihovog obrazovanja.

U 2010. godini projekat se realizuje u 31 organizaciji Crvenog krsta u gradovima i opštinama.

U 2010. godini 1086 dece pohađa vaspitne aktivnosti u mešovitim grupama, a 563 roditelja je uključeno u aktivnosti psihosocijalne podrške.

Projekat je prvenstveno usmeren na usluge orijentisane ka socijalnom razvoju sa jakom obrazovnom komponentom,  a što je sve u skladu sa mandatom Crvenog krsta i predviđeno je Zakonom o Crvenom krstu.

Aktivnosti se dele na:

 • - program predškolske socijalizacije/mentorski časovi za decu uzrasta od 3-5 godina
 • - program dopunske nastave za učenike osnovnih škola
 • - program za roditelje i staratelje
 • - program socio - inkluzivnih aktivnosti
 • - program Promocija humanih vredosti sa decom u osnovnim školama

U  2002. godini projekat je bio realizovan u 15 organizacija Crvenog krsta Srbije i obuhvatao je 276 dece i 73 roditelja. U periodu od 2002. do 2010. godine broj organizacija i korisnika se postepeno uvećavao, tako da je se u 2010. godini projekat realizuje u 31 organizaciji Crvenog krsta Srbije i obuhvata 1086 dece i 563 roditelja.

U periodu od 2002. godine do danas, ukupno 3034 dece je redovno pohađalo aktivnosti projekta, dok je ukupno 1697 roditelja učestvovalo u programu za roditelje.

Od početka realizacije projekta do danas, ukupno 523 dece koja su pohađala aktivnosti projekta, je upisano u osnovnu školu.

U školskoj 2009./2010. godini ukupno 442 dece, korisnika ovog projekta uspešno je prešlo u sledeći razred.

Važno je napomenuti da od ukupno 31 organizacije Crvenog krsta koje realizuju ovaj projekat, u 23 organizacije vaspitno obrazovni rad realizuje se u mešovitim grupama.

Projekat „Podrška romskoj i marginalizovanoj deci u obrazovanju" treba da:

 • - doprinese unapređenju obrazovanja romske populacije
 • - doprinese uključivanju dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 • - smanji procenat dece koja napuštaju školu
 • - olakša integraciju dece u širu društvenu zajednicu
 • - unapredi motivaciju učenika da završe osnovno obrazovanje
 • - razvije svest roditelja o značaju obrazovanja

Projekat "Podrška deci i mladim osobama sa invaliditetom"

Projekat "Podrška deci i mladim osobama sa invaliditetom", započet 2002. godine  pod nazivom "Pomoć drugačijima" ima za cilj stimulisanje učešća dece i mladih sa invaliditetom u obrazovanju i njihovu socijalnu integraciju.

Aktivnosti podrške sa decom i roditeljima obuhvataju:

 • - Aktivnosti sa decom sa invaliditetom koja su uključena u redovani obrazovni sistem
 • - Aktivnosti sa decom sa invaliditetom koja pohađaju škole za decu sa invaliditetom
 • - Aktivnosti sa decom i mladim osobama sa invaliditetom van obrazovnog sistema
 • - Aktivnosti pripreme za uključivanje u tržište rada mladih osoba sa invaliditetom
 • - Psihosocijalnu podršku i savetodavni rad sa roditeljima

U 28 organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama projekat se realizuje sa 690 dece i 379 roditelja.

Radionice za decu i mlade koje realizuju defektolozi, psiholozi, pedagozi, imaju za cilj:

 • - Stimulisanje intelektualnog razvoja
 • - Stimulisanje percepcije i fine motorike
 • - Stimulisanje socijalnog razvoja i inkluzije
 • - Učenje svakodnevnih životnih veština
 • - Unapređenje veština potrebnih za uključivanje na tržište rada

Aktivnosti koje se odnose na socijalnu inkluziju dece sa invaliditetom sprovode se zajedno sa njihovim vršnjacima kao i mladim volonterima Crvenog krsta.

Ove aktivnosti doprinose njihovoj boljoj socijalizaciji, jačanju samopouzdanja kao i mogućnosti da šira društvena zajednica bolje shvati  potrebe dece sa invaliditetom.

Program za roditelje doprinosi jačanju njihovog poverenja u zdravstveni sistem i boljem pristupu socijalnim službama u cilju ostvarivanja njihovih prava i priprema roditelje da što bolje odgovore na potrebe svoje dece.

Projekat „Podrška deci i mladim osobama sa invaliditetom" treba da:

 • - doprinese uključivanju dece sa invaliditetom u obrazovni sistem
 • - olakša integraciju dece u širu društvenu zajednicu
 • - doprinese jačanju samopouzdanja i razvije praktične životne veštine dece i mladih osoba sa invaliditetom
 • - unapredi motivaciju roditelja za uključivanje u aktivnosti projekta
 • - doprinese jačanju poverenja roditelja u usluge zdravstvenog i socijalnog sistema

 2011-11-26

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb