OPSTANAK ZAŠTIĆENIH VRSTA

Ovaj blog je nastao kao potreba da se na jednom mestu opišu više tema,a akcenat se stavlja na zaštitu prirode,životinja i ljudi.

Pokušaćemo u mesecima koji predstoje da vam iz naše obimne arhive prikažemo što više članaka iz širokog spektra tema koje će obrađivati:

Važnost očuvanja jedinstvenih ekosistema,životinjskih i biljnih vrsta koje izumiru ili su ugrožene na neki drugi način,lepote nesvakidašnjih prirodnih mesta,opisati neke interesantne vste koje nisu ugrožene kao i druge životinje koje se u Srbiji nepravdeno istrebljuju na svakom koraku(a neverovatno važne za ravnotežu u prirodi) kao što su zmije i vukovi.

I na kraju teme koje se tiču nas ljudi: kako da promenimo svoje ponašanje prema prirodi,drugim živim bićima u flori i fauni ali i prema nama samima.

Važnost borbe protiv rasizma,nacionalizma,verske netrpeljivosti,psiho-fizičkog nasilja u porodici i drugih vidova zlostavljanja,mržnje,ratnih sukoba,omalovažavanja žena,osoba ometenih u razvoju i dr.

Potrebna nam je mudrost,požrtvovanost i zelja za učenjem,zato su inspiracija za buduće tekstove upravo ljudi koji su to imali:Mahatma Gandi,Stiv Irvin i Čarls Darvin ali i naš Jovan-Joca Memedović.

Vreme je da shvatimo da smo deo prirode,da od nje zavisimo i od suživota sa svim njenim stanovnicima koji imaju jednaka prava na život,koji osećaju bol,patnju,ljubav,radost...baš kao i ljudi.

od autora bloga:Aleksandar Šaca Latovljević

Pratite nas i na našoj FB stranici:
https://www.facebook.com/Opstanak-zaštićenih-vrsta-220224764820117/

SIDA -AIDS

amlramzes | 01 Decembar, 2011 18:12

          AIDS

Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. Decembar
Svetski dan borbe protiv AIDS-a, koji se obeležava širom sveta od 1988 godine, dan je u godini kada se milioni okupljaju u sećanju na živote izgubljenje od posledica HIV infekcije i napredak ostvaren kao odgovor na epidemiju. Dan u godini kada se potvđuje odlučnost da se epidemija zaustavi.

“Getting to zero”, motiv kampanje za obeležavanje 1. decembra, podržava viziju UNAIDS “Zero” novoinfciranih HIV-om, „Zero“ diskriminaicije „Zero“ smrtnih ishoda povezanih sa AIDS-om”

Kao i svake godine GSK kao osnivač kompanije ViiV, kompanije potpuno posvećene HIV infekciji, daje svoj doprinos obeležavanju ovog dana širom sveta. Prošitajte više na www.ViiVHealthcare.com

U Srbiji danas oko 1500 ljudi živi sa HIVom. Srbija se smatra zemljom sa niskom prevalencom HIV infekcije (0,02%). Ipak stručnjaci smatraju da bi to mogao biti samo “vrh ledenog brega” pošto se vrlo mali broj ljudi testira na HIV. Problem HIV-a i AIDS-a se mora prihvatiti kao opšti društveni problem, jer pogađa uzrast 20-29 godina, radno aktivne članove društva, zbog činjenice da se radi o zaraznoj bolesti sa specifičnim epidemiološkim karakteristikama,dugom inkubacionom periodu i seksualnoj transmisiji.

www.glaxosmithkline.rs

1. decembar - Svetski dan borbe protiv side

Tema Svetskog dana borbe protiv side za 2003. godinu bila je "Stigma i diskriminacija".

U mnogim delovima sveta, diskriminacija sprečava ljude za koje se zna da imaju HIV/AIDS da se zaposle i/ili da brinu o svojim porodicama. Diskriminacija uzrokuje izolaciju i marginalizaciju ljudi koji žive sa sidom. Ovakva socijalna klima često takvim ljudima uskraćuje adekvatno lečenje koje bi im moglo spasiti živote.

Šta je stigma?

Pod stigmom se podrazumeva obeležavanje koje značajno diskredituje osobu u očima drugih, znamenje srama koje vodi do osećanja krivice kod onih kojima se pripiše.

Šta je diskriminacija?

Diskriminacija podrazumeva pravljenje razlike u postupcima prema ljudima na bazi stvarne ili predpostavljene pripadnosti nekoj grupi, nefer tretman i uskraćivanje prava.

Govoriti o diskriminaciji znači zapravo govoriti o bazičnom kršenju ljudskih prava.

O diskriminaciji i stigmatizaciji povezanim sa HIV infekcijom govori se od samog početka bolesti. Već tada se isticalo da je to jedina bolest koja se ispoljava kroz tri epidemije:

• Infekcije HIV-om

• Bolesti AIDS-a

• Društvene reakcije na prve dve

Ova treća 'epidemija' karakteriše se strahom, neznanjem, stigmatizacijom i diskriminacijom, kao i okrivljavanjem obolelih za bolest koju nose.

Šta treba uraditi?

Da bi se problematika HIV/AIDS-a efikasno razrešavala na međunarodnom nivou, neophodni su napori da se:

• Zaustavi diskriminacija ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om

• Edukuju ljudi o prevenciji i načinima zaštite od HIV-a

• Obezbede dovoljne količine kvalitetnih a dostupnih kondoma

• Obezbedi finansijska i medicinska pomoć kako bi se osobe sa HIV/AIDS-om efikasno mogle lečiti

1. decembar pre i posle

Svake godine se na svetskom nivou bira jedna određena tema i u poslednjih 14 godina te teme su bile sledeće:

• 2004 Žene i sida

• 2003 Stigma i diskriminacija

• 2002 Stigma i diskriminacija

• 2001 Ja volim život. A ti?

• 2000 AIDS: Muškarci znače

• 1999 Slušaj, uči, živi: Kampanja svetskog dana borbe protiv side sa decom i mladim ljudima

• 1998 Snaga promene: Kampanja svetskog dana borbe protiv side sa mladim ljudima

• 1997 Deca koja žive u svetu sa sidom

• 1996 Jedan svet, jedna nada

• 1995 Podeljena prava, podeljene odgovornosti

• 1994 Sida i porodica

• 1993 Vreme je za delovanje

• 1992 Predanost zajednice

• 1991 Podelimo izazov

• 1990 Žene i sida

• 1989 Omladina

• 1988 Komunikacija

Kako možete podržati Svetski dan borbe protiv side?

• Podizanjem svesti ljudi o HIV-u i AIDS-u u svom okruženju.

• Nošenjem crvene tračice i predlaganja drugim ljudima da učine isto.

• Tako što ćete zaštititi sebe – ovo je primarni i najvažniji način da se zaustavi širenje HIV-a.

• Ako mislite da postoji razlog – testirajte se na HIV.

www.jazas.rs

 

JAZAS (Asocijacija za borbu protiv side) je nevladina organizacija osnovana 1991. godine kao prva NVO koja se aktivirala na polju prevencije side na teritoriji bivše Jugoslavije (tada Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side).

Organizacija okuplja 2.000 aktivnih članova, iz različitih grupa, uzrasta, različitih profesija (doktori, medicinske sestre, studenti, nastavnici, sociolozi, psiholozi, srednjoškolci i tako dalje). Ono što je posebna karakteristika JAZAS-a je aktivno učešće velikog broja profesionalaca u medicinskim, socijalnim i psihološkim naukama.

Najveći deo tih profesionalaca ima značajnu edukaciju iz oblasti HIV/AIDS-a stečenu u zemlji i inostranstvu, publikacije objavljene u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i posebnim edicijama, prepoznat internacionalni angažman u oblasi HIV/SIDE i članstvo u međunarodnim telima koja se bave pitanjima HIV-a i AIDS-a, rukovođene istraživačkim projektima iz ove oblasti.

Sve to omogućava organizaciji da se bavi i stručnim i teoretskim aktivnostima na razjašnjavanju brojnih pitanja vezanih za problem HIV/side kod nas. Kao rezultat toga, do sada je u partnerstvu sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti (SANU), kao i drugim organizacijama JAZAS realizovao nekolicinu stručno-naučnih skupova i štampao vredne stručne i naučne publikacije. Takođe su štampane u i publikacije, za mlade, u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije.

Sa druge strane JAZAS posebnu pažnju poklanja radu sa mladima, koji se takođe upućuju na kontinuiranu edukaciju radi stalnog osnaženja znanja.

Neke od delatnosti JAZAS-a su:

1. Lociranje HIV prevencije u šire okvire promocije zdravlja i vaspitanja za zdravlje

2. Dizajniranje, planiranje, implementacija i evaluacija HIV/AIDS preventivnih programa za različite populacione grupe i u različitim «okruženjima za zdravlje«

3. Procena potreba u oblasti HIV prevencije u ukupnoj populaciji i specijalno vulnerabilnim grupacijama, kao baza za kreiranje programa

4. Sprovođenje primenjenih, interdisciplinarnih istraživanja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou iz oblasti HIV/AIDS prevencije

5. Obuka kadra za sprovođenje pomenutih istraživanja

6. Diseminacija znanja, veština i efektivnih modela u oblasti HIV prevencije

7. Doprinos kreiranju razvoja politike u oblasti HIV prevencije i zaštite zdravlja pojedinih kategorija

8. Saradnja sa institucijama i organizacijama koje se bave HIV prevencijom u organizovanju naučnih skupova, izradi publikacija i drugim sličnim pitanjima

9. Saradnja i umrežavanje sa nevladinim sektorom u zemlji i inostranstvu koje se bave HIV prevencijom

10. Izdavačko-publicistička delatnost Tokom predhodnih nekoliko godina JAZAS je realizovao nekoliko programa u okviru planiranih aktivnosti Global fonda u Srbiji.

www.jazas.net

2011-12-01 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb